Arrow Capital is een corporate finance boutique
gespecialiseerd in alternative investments.

Als gevolg van de lage kapitaalmarktrente zijn beleggers op zoek naar alternatieve beleggingen, ons specialisme. Wij specialiseren ons in investeringen in schepen en in vastgoed. In beide gevallen wordt een aantrekkelijke jaarlijkse rendementsuitkering gekoppeld aan een mogelijke winst bij verkoop van de asset.

Private placements van vastgoedbeleggingen

Recent is een samenwerkingsverband aangegaan met SynVest Fundmanagement om gezamenlijk private placements aan te bieden, onder de naam SynCapital Partners. SynVest beheert circa Euro 400 miljoen aan vastgoed voor beleggers en beschikt zodoende over het netwerk om de juiste objecten tegen de juiste prijs aan te kopen, maar ook te beheren. 

Door een substantieel deel van onze vergoeding resultaatsafhankelijk te maken, en bij aanvang slechts een beperkte fee in rekening te brengen, lopen de belangen van de beleggers parallel aan onze belangen. 


Met enige regelmaat worden private placements aangeboden.

De private placements kunnen echter ook op maatwerk niveau worden gestructureerd, rekening houdend met de specifieke wensen en eisen van één of meer beleggers. Op dit moment worden de laatste winstdelende obligaties geplaatst, waarmee wordt belegd in woningen in de Duitse stad Plettenberg. Plettenberg ligt in de groene zoom van het Roergebied.


Het geprognosticeerd gemiddeld enkelvoudig totaalrendement bedraagt 8,1% per jaar in het realistisch scenario. In dat geval wordt het vastgoed tegen dezelfde factor verkocht waartegen het vastgoed ook is aangekocht. 


U kunt het Investeringsmemorandum downloaden.

Vastgoedbeleggingen in de leisure 

Arrow Capital is mede initiatiefnemer van Oasis Parcs, de operator van premium resorts in Europa.

In dat kader biedt Arrow Capital bestaande en nog te realiseren premium resorts aan ter investering. In sommige gevallen kan ook worden belegd in individuele woningen op een premium resort, zoals de hotel suites op Oasis Parcs Punt-West Hotel & Beachresort in Ouddorp.

Private placements in schepen

De scheepvaart maakt al jarenlang zware tijden door. De vrachttarieven zijn nog immer historisch laag. Desalniettemin zijn er niche markten waarin de tarieven alweer fors zijn gestegen omdat schaarste aan capaciteit is ontstaan. Wij begeleiden investeerders om gezamenlijk met Nederlandse reders schepen aan te kopen tegen distressed condities, die in de herstel(len)de markt worden ingezet om te zijner tijd met winst te worden verkocht. Gedurende de investeringsperiode zal de exploitatie winstgevend zijn als gevolg van de relatief lage aankoopprijs.  

Family offices

Wij werken samen met family offices om investeringen en beleggingen voor hun relaties te initiëren, te structureren en al dan niet te beheren.


Club deals

Wij initiëren investeringsproposities voor kleine groepen high networth individuals, de zogenaamde club deals. Veelal blijven wij betrokken tot de exit van de investeerders. Zodoende is sprake van een langdurige betrokkenheid, waarbij wij de belangen van de investeerders behartigen.