Arrow Capital is een corporate finance boutique
gespecialiseerd in alternative investments.

Als gevolg van de lage kapitaalmarktrente zijn beleggers op zoek naar alternatieve beleggingen, ons specialisme. Wij specialiseren ons in investeringen in schepen en in vastgoed. In beide gevallen wordt een aantrekkelijke jaarlijkse rendementsuitkering gekoppeld aan een mogelijke winst bij verkoop van de asset.

Private placements van vastgoedbeleggingen

Recent is een samenwerkingsverband aangegaan met SynVest Fundmanagement om gezamenlijk private placements aan te bieden, onder de naam SynCapital Partners. SynVest beheert circa Euro 400 miljoen aan vastgoed voor beleggers en beschikt over een organisatie om het juiste vastgoed tegen de juiste prijs aan te kunnen kopen en te beheren. 


SynCapital Partners hanteert een afwijkend beloningsmodel. Onze doelstelling is om gezamenlijk met beleggers rendement te realiseren met vastgoedbeleggingen. Vandaar dat wij bij aanvang en gedurende de beleggingsperiode een beperkte vergoeding rekenen. Onze verdiensten zijn vooral resultaatsafhankelijk door met de beleggers te delen in de verwachte winst met de belegging. Dat geeft ons vertrouwen weer in de aangekochte objecten. Daarnaast lopen onze belangen daarmee parallel aan die van onze beleggers. 


Met enige regelmaat worden private placements aangeboden. De emissie van een 5,8% winstdelende obligatie-lening is gestart waarmee wordt belegd in een woningcomplex in Wesel. Het geprognosticeerde totaalrendement bedraagt 8,9% per jaar in het realistische scenario. U kunt het investeringsmemorandum opvragen.


  

Woningcomplex te Wesel.


De private placements kunnen ook op maatwerk niveau worden gestructureerd, rekening houdend met de specifieke wensen en eisen van één of meer beleggers. 

Vastgoedbeleggingen in de leisure 

Arrow Capital is mede initiatiefnemer van Oasis Parcs, de operator van premium resorts in Europa.

In dat kader biedt Arrow Capital bestaande en nog te realiseren premium resorts aan ter investering. In sommige gevallen kan ook worden belegd in individuele woningen op een premium resort, zoals de hotel studio's op Oasis Parcs Punt-West Hotel & Beachresort in Ouddorp. In 2016 is 11,4% rendement gerealiseerd met het bezit van de hotel studio's gebruikmakend van het financieringsarrangement van de Rabobank.

Family offices

Wij werken samen met family offices om investeringen en beleggingen voor hun relaties te initiëren, te structureren en al dan niet te beheren.


Club deals

Wij initiëren investeringsproposities voor kleine groepen high networth individuals, de zogenaamde club deals. Veelal blijven wij betrokken tot de exit van de investeerders. Zodoende is sprake van een langdurige betrokkenheid, waarbij wij de belangen van de investeerders behartigen.